đèn led đà nẵng banner

Công Ty TNHH MTV Thái Khang Huy

 65 Trần Cao Vân, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
0905.942.220
đà nẵng đà nẵng

ĐÈN TƯỜNG - ĐÈN HẮT TƯỜNG- ĐÈN TRỤ CỔNG ĐÈN TƯỜNG - ĐÈN HẮT TƯỜNG- ĐÈN TRỤ CỔNG

ĐÈN TƯỜNG - ĐÈN HẮT TƯỜNG- ĐÈN TRỤ CỔNG

Đèn tường Kiểu dáng, mẫu mã đa dạng, tinh tế

Đèn tường

Ánh sáng: 3 màu
Công suất:
Bảo hành:
Giá: Liên hệ
ĐÈN TƯỜNG - ĐÈN HẮT TƯỜNG- ĐÈN TRỤ CỔNG

Đèn tường Kiểu dáng, mẫu mã đa dạng, tinh tế

Đèn tường

Ánh sáng: 3 màu
Công suất:
Bảo hành:
Giá: Liên hệ
ĐÈN TƯỜNG - ĐÈN HẮT TƯỜNG- ĐÈN TRỤ CỔNG

Đèn tường Kiểu dáng, mẫu mã đa dạng, tinh tế

Đèn tường

Ánh sáng: 3 màu
Công suất:
Bảo hành:
Giá: Liên hệ
ĐÈN TƯỜNG - ĐÈN HẮT TƯỜNG- ĐÈN TRỤ CỔNG

Đèn tường Kiểu dáng, mẫu mã đa dạng, tinh tế

Đèn trụ cổng

Ánh sáng: 3 màu
Công suất:
Bảo hành:
Giá: Liên hệ
ĐÈN TƯỜNG - ĐÈN HẮT TƯỜNG- ĐÈN TRỤ CỔNG

Đèn tường Kiểu dáng, mẫu mã đa dạng, tinh tế

Đèn hắt tường

Ánh sáng: 3 màu
Công suất:
Bảo hành:
Giá: Liên hệ
ĐÈN TƯỜNG - ĐÈN HẮT TƯỜNG- ĐÈN TRỤ CỔNG

Đèn tường Kiểu dáng, mẫu mã đa dạng, tinh tế

Đèn trụ cổng

Ánh sáng: 3 màu
Công suất:
Bảo hành:
Giá: Liên hệ
ĐÈN TƯỜNG - ĐÈN HẮT TƯỜNG- ĐÈN TRỤ CỔNG

Đèn tường Kiểu dáng, mẫu mã đa dạng, tinh tế

Đèn tường

Ánh sáng: 3 màu
Công suất:
Bảo hành:
Giá: Liên hệ
ĐÈN TƯỜNG - ĐÈN HẮT TƯỜNG- ĐÈN TRỤ CỔNG

Đèn tường tiết kiệm điện năng tiêu thụ, tuổi thọ cao, đa dạng về màu sắc ánh sáng.

Đèn tường

Ánh sáng: 3 màu
Công suất:
Bảo hành:
Giá: Liên hệ
ĐÈN TƯỜNG - ĐÈN HẮT TƯỜNG- ĐÈN TRỤ CỔNG

Đèn tường tiết kiệm điện năng tiêu thụ, tuổi thọ cao, đa dạng về màu sắc ánh sáng.

Đèn cổng

Ánh sáng: 3 màu
Công suất:
Bảo hành:
Giá: Liên hệ
ĐÈN TƯỜNG - ĐÈN HẮT TƯỜNG- ĐÈN TRỤ CỔNG

Đèn tường tiết kiệm điện năng tiêu thụ, tuổi thọ cao, đa dạng về màu sắc ánh sáng.

Đèn hắt tường

Ánh sáng: 3 màu
Công suất:
Bảo hành:
Giá: Liên hệ
ĐÈN TƯỜNG - ĐÈN HẮT TƯỜNG- ĐÈN TRỤ CỔNG

Đèn tường trang trí phòng khách thiết kế hiện đại lạ mắt,

Đèn hắt tường

Ánh sáng: 3 màu
Công suất:
Bảo hành:
Giá: Liên hệ
ĐÈN TƯỜNG - ĐÈN HẮT TƯỜNG- ĐÈN TRỤ CỔNG

Đèn tường trang trí phòng khách thiết kế hiện đại lạ mắt.

Đèn tường

Ánh sáng: 3 màu
Công suất:
Bảo hành:
Giá: Liên hệ
ĐÈN TƯỜNG - ĐÈN HẮT TƯỜNG- ĐÈN TRỤ CỔNG

Đèn tường tiết kiệm điện năng tiêu thụ, tuổi thọ cao, đa dạng về màu sắc ánh sáng.

Đèn tường

Ánh sáng: 3 màu
Công suất:
Bảo hành:
Giá: Liên hệ
ĐÈN TƯỜNG - ĐÈN HẮT TƯỜNG- ĐÈN TRỤ CỔNG

Đèn tường tiết kiệm điện năng tiêu thụ, tuổi thọ cao, đa dạng về màu sắc ánh sáng.

Đèn tường

Ánh sáng: 3 màu
Công suất:
Bảo hành:
Giá: Liên hệ
ĐÈN TƯỜNG - ĐÈN HẮT TƯỜNG- ĐÈN TRỤ CỔNG

Đèn tường tiết kiệm điện năng tiêu thụ, tuổi thọ cao, đa dạng về màu sắc ánh sáng.

Đèn tường

Ánh sáng: 3 màu
Công suất:
Bảo hành:
Giá: Liên hệ
ĐÈN TƯỜNG - ĐÈN HẮT TƯỜNG- ĐÈN TRỤ CỔNG

Đèn tường trang trí phòng khách thiết kế hiện đại lạ mắt,

Đèn tường

Ánh sáng: 3 màu
Công suất:
Bảo hành:
Giá: Liên hệ