đèn led đà nẵng banner

Công Ty TNHH MTV Thái Khang Huy

 65 Trần Cao Vân, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
0905.942.220
đà nẵng đà nẵng

ĐÈN LED ỐP NỔI ĐÈN LED ỐP NỔI

yyu yig uyi

ĐÈN LED ỐP NỔI

Đèn LED ốp nổi vuông, tròn viền màu (Loại thường)

Đèn LED ốp nổi vuông, tròn viền màu (Loại thường)

Ánh sáng: trắng/ vàng
Công suất: 9W
Bảo hành:
Giá: Liên hệ
ĐÈN LED ỐP NỔI

Đèn LED ốp nổi vuông, tròn viền gỗ - Loại thường

Đèn LED ốp nổi vuông, tròn viền gỗ (Loại thường)

Ánh sáng: trắng/ vàng
Công suất: 12W
Bảo hành: 1 năm
Giá: Liên hệ
ĐÈN LED ỐP NỔI

Đèn LED ốp nổi vuông, tròn viền đen (Loại thường)

Đèn LED ốp nổi vuông, tròn viền đen (Loại thường)

Ánh sáng: trắng/ vàng
Công suất: 6W
Bảo hành: 1 năm
Giá: Liên hệ
ĐÈN LED ỐP NỔI

Đèn LED ốp nổi vuông, tròn 3 chế độ (Loại thường)

Đèn LED ốp nổi vuông, tròn 3 chế độ (Loại thường)

Ánh sáng: Trắng/ Vàng/Trung tính
Công suất: 6W
Bảo hành: 1 năm
Giá: Liên hệ
ĐÈN LED ỐP NỔI

Đèn LED ốp nổi vuông, tròn (Loại thường)

Đèn LED ốp nổi vuông, tròn (Loại thường)

Ánh sáng: trắng/ vàng
Công suất: 6W
Bảo hành: 1 năm
Giá: Liên hệ
ĐÈN LED ỐP NỔI

Đèn LED ốp nổi vuông, tròn viền màu (Loại tốt)

Đèn LED ốp nổi vuông, tròn viền màu (Loại tốt)

Ánh sáng: Vàng/ Hồng/ Xanh dương
Công suất: 9W
Bảo hành: 2 năm
Giá: Liên hệ
ĐÈN LED ỐP NỔI

Đèn LED ốp nổi tròn viên gỗ (Loại tốt)

Đèn LED ốp nổi tròn viền gỗ (Loại tốt)

Ánh sáng: trắng/ vàng
Công suất: 12W
Bảo hành: 2 năm
Giá: Liên hệ
ĐÈN LED ỐP NỔI

Đèn LED ốp nổi vuông viền gỗ (Loại tốt)

Đèn LED ốp nổi vuông viền gỗ (Loại tốt)

Ánh sáng: trắng/ vàng
Công suất: 12W
Bảo hành: 2 năm
Giá: Liên hệ
ĐÈN LED ỐP NỔI

Đèn LED ốp nổi tròn viền đen (Loại tốt)

Đèn LED ốp nổi tròn viền đen (Loại tốt)

Ánh sáng: trắng/ vàng
Công suất: 6W
Bảo hành: 2 năm
Giá: Liên hệ
ĐÈN LED ỐP NỔI

Đèn LED ốp nổi viền đen vuông (Loại tốt)

Đèn LED ốp nổi vuông viền đen (Loại tốt)

Ánh sáng: trắng/ vàng
Công suất: 6W
Bảo hành: 2 năm
Giá: Liên hệ
ĐÈN LED ỐP NỔI

Đèn LED ốp nổi 3 chế độ (Loại tốt )

Đèn LED ốp nổi vuông tròn 3 chế độ (Loại tốt )

Ánh sáng: Trắng/ Vàng/Trung tính
Công suất: 6W
Bảo hành: 2 năm
Giá: Liên hệ
ĐÈN LED ỐP NỔI

Đèn LED ốp nổi tròn (Loại tốt)

Đèn LED ốp nổi tròn (Loại tốt)

Ánh sáng: trắng/ vàng
Công suất: 6W
Bảo hành: 2 năm
Giá: Liên hệ
ĐÈN LED ỐP NỔI

Đèn LED áp nổi vuông (Loại tốt)

Đèn LED ốp nổi vuông (Loại tốt)

Ánh sáng: trắng/ vàng
Công suất: 6W
Bảo hành: 2 năm
Giá: Liên hệ